Program Erasmus + je jedan od najuspešnijih programa Evropske unije u oblasti obrazovanja. Omogućava mladim ljudima da odu na studije i u druge zemlje EU i sveta i da tamo steknu radno iskustvo.

Ovaj program je prvi put primenjen pre 30 godina u EU. Danas gotovo da nema nijedne obrazovne institucije u Evropi koja nema svoje partnerske institucije za razmenu studenata u drugim zemljama.

Uslovi za učešće na Erasmus +

Ukoliko kao student želite da se uključite u međunarodnu razmenu preko programa Erasmus +, trebalo bi da imate status aktivnog studenta.  Prijavljivanje se obavlja preko matičnog univerziteta. Ali budite oprezni jer i za to postoje rokovi.

Ukoliko želite da drugu godinu studija provedete u drugoj zemlji, da biste učestvovali u programu Erasmus + morate se prijaviti u prvoj godini. Apliciranje se vrši putem elektronske prijave prema pravilima matičnog univerziteta.

Dodatni uslovi za učešće su prosek ocena studenta, znanje jezika druge zemlje kao i motivacija kandidata.

Izbor zemlje u koju želite da idete na razmenu zavisi od toga sa kojim univerzitetima u inostranstvu vaš fakultet ima ugovore o saradnji.

Kao izabrani kandidat, pre odlaska na razmenu, potpisujete ugovor o obrazovanju sa matičnim univerzitetom. U njemu su navedeni svi predmeti koje ćete slušati i polagati tokom boravka u inostranstvu.

Na razmenu studenata možete ići najmanje u trajanju od 3 meseca, a najviše 12 meseci. Tokom boravka u drugoj zemlji dobićete finansijsku pomoć za pokrivanje tekućih mesečnih troškova. Iznos finansijske pomoći zavisi od zemlje u koju idete. U zemljama sa najnižim troškovima života iznosi 370 evra, dok je u zemljama sa višim troškovima mesečna naknada 520 evra.

Benificije za studente

Najveće koristi za studente koji učestvuju u programu Erasmus + su sticanje profesionalnih kompetencija i radnog iskustva. Dalje, radom u okruženju sa drugim stranim jezikom, suočavanjem sa novim situacijama, upoznavanjem različitih kultura itd, stičete profesionalnu obuku za rad u međunarodnim sredinama, umrežavanje, odgovornost i istrajnost.

Gde se sprovodi Erasmus + program?

Pored 28 država članica EU, u programu Erasmus + učestvuju i Srbija, Norveška, Island i Lihtenštajn. Osim evropskih zemalja, u ovom programu mobilnosti učestvuju i partnerske zemlje iz celog sveta.

Budžet aktuelnog programa Erasmus + za period od 2014. do 2020. godine iznosi 14.7 milijardi evra.

 

[Pročitaj sledeće] EU je izdvojila 26 milijardi evra za novi Erazmus + program

[Upisi u toku]