Skip to main content Skip to search
Students in their classroom smiling

Više škole

Više škole u Sloveniji imaju akcenat na praktičnoj nastavi i aktivnoj saradnji sa preduzećima.

Studenti stiču upotrebljiva stručna znanja preko obavezne prakse (40% od studija ili 800 časova) u slovenačkim firmama, sa ciljem dobijanja relevantnih radnih iskustava.

Trajanje: 2 godine – 4 semestra

Metod studija: redovno i vanredno.

Studentska prava

Svaki upisan inostrani student na Višoj školi ima prava na:

  • subvencioniranu ishranu
  • subvencionirani prevoz
  • posao preko studentskih servisa
  • međunarodna studentska razmena preko Erazmus + programa
Студентка на архитектура

Uslovi upisa

Završeno 4g. srednje obrazovanje i položene: državna/stručna matura ili završni ispit.

Selekcija kandidata za raspisana mesta se vrši prema:

  • 50% od uspeha mature
  • 50% od uspeha u 3g. i 4g.

Prijemnih ispita nema, osim za upis programa: fotografija, medijska produkcija, dizajn materijala i organizator socijalnih mreža.

Prijavni rokovi

Prv prijavni rok: februar – april

Drugi rok za prijavu: avgust.

Možete da odaberete sledeće programe: ekonomist, sekretar, računovodstvo, informatika, elektro energetika, telekomunikacije, mehatronika, građevinarstvo, kozmetika, velnes, turizam, logistika i drugo.

Po završetku studija stičete stepen VI/1 i naziv Viši ekonomist, kozmetičar, računovođa ili inženjer energitke, građevine, informatike.

Uobičajena praksa u Sloveniji je da poslodavci zapošljavaju studente koji su kod njih bili na praksi, zato što tako dobijaju odgovarajaći kadar za potrebe poslovnog procesa.