Skip to main content Skip to search
Среќни студенти во словенија

Dodiplomske studije

U Sloveniji se studije prvog stepena dele na:

 • visokoškolski program (3g.)
 • univerzitetski program (3/4g.)
 • integrisani program (5/6 godina).

Nastava: od 1. oktobra do 31. maja.

Ispitne sesije: januar – februar, jun, avgust – septembar.

Način studiranja: redovno – vanredno.

Državljani Srbije, Crne Gore i BiH i državljani svih zemalja EU oslobođeni su plaćanja školarine za redovne studije, a za vanredne studije školarina se plaća.

Studentska prava

Strani studenti u Sloveniji imaju ista prava kao i domaći studenti:

 • subvencionirana ishrana
 • posao preko studentskih servisa
 • stipendije;
 • međunarodna razmena preko Erazmus + programa
 • brojni popusti i povoljnosti
Студент на прослава на дипломата

Uslovi upisa

Završeno 4 g. srednje obrazovanje i položene: državna matura i/ili stručna matura.

Selekcija prijavljenih kandidata se vrši prema:

 • uspehu sa mature
 • uspehu iz 3g. i 4g. srednjeg obrazovanja
 • za neke programe i uspehu iz određenih predmeta.

Prijemnih ispita nema, osim na muzičkoj akademiji, umetnosti, režiji/filmu, sportu, arhitekturi, dizajnu tekstila i odeće.

B2 sertifikat za slovenački jezik je potreban za: medicinu, stomatologiju, psihologiju, farmaciju, zdravstvenu negu, režiju/film i novinarstvo.

Prijavni rokovi

Prvi rok: februari – april.
Drugi rok: septembar

Rokovi za podnošenje prijava su različiti na 40 privatnih fakulteta.

Na 6 državnih univerziteta u Sloveniji postoje 103 fakulteta na kojima se realizuje 594 dodiplomskih programa u svim naučnim oblastima. Za više informacija u vezi izbora studijskih programa kontaktirajte nas: info@slovego.com.

Spisak potrebnih dokumenata za upis se razlikuje u zavisnosti od toga na koji studijski program i univerzitet želite da se prijavite.

Celokupan prijavno – upisni postupak traje oko 6 meseci, a za uspešan upis pored vašeg proseka, važno je i da ispoštujete sve rokove i administrativne procedure. Uštedite dragoceno vreme i energiju za pretragu informacija i detalja i kontaktirajte nas još danas da vam pomognemo na putu za garantovani upis studija u Sloveniji.