Skip to main content Skip to search
Studiraj vo Slovenija I Slovego

Prednosti studentskog statusa u Sloveniji

21.9.2021

Status studenta automatski pripada svim redovnim studentima upisanim u Sloveniji. Pored svojih obaveza, on sa sobom nosi i mnoge koristi. Status studenta traje od početka školske godine, 1. oktobra do kraja, odnosno do 30. septembra naredne kalendarske godine.

Status studenta dokazujete tako što ćete pokazati studentsku kartu, studentski e-indeks ili potvrdu o upisu uz ličnu kartu.

Kao student u Sloveniji, imaćete sledeća prava:

 • zdravstvena zaštita (zdravstveno osiguranje za roditelje do 26 godina)
 • subvencionisani obroci (bonovi za hranu)
 • subvencionisani prevoz javnim prevozom (autobus, voz)
 • stipendije (državne, Zoisove, kadrovske, itd.)
 • studentski rad preko ovlašćenih organizacija (studentski servis).

Popusti i pogodnosti studenti mogu da ostvare i u bankama, jer nude povoljnije uslove poslovanja, studentske kredite i limite. Dodatni popusti se mogu koristiti u prodavnicama tehnike, gde status studenta ima koristi od kupovine osnovnih studentskih dodataka kao što su kalkulator, sveske, fascikle, kao i računari/laptopovi, audio, video ili druga tehnologija.

Kao student u Sloveniji imate priliku da napredujete i završite studije za manje vremena nego što je predviđeno studijskim programom. Takođe ćete imati pravo da polažete isti predmet besplatno najmanje tri puta u istoj akademskoj godini.

Studenti u Sloveniji imaju pravo da u toku studija na visokoškolskoj ustanovi (fakulteti, akademije i visoke stručne škole) jednom ponavljaju godinu ili pređu na drugi studijski program kao redovni studenti. Kada se iskoristi jedna od ove dve mogućnosti, postoji samo mogućnost vanrednog studiranja, za šta se plaća školarina.

Ukoliko ispunjavate uslove za sticanje posebnog statusa, na slovenačkim univerzitetima
možete dobiti status sportiste, status umetnika ili status invalidnosti. U ovim slučajevima, vaš matični fakultet će pokušati da se prilagodi vašim profesionalnim obavezama ili vašoj situaciji i da vam olakša učenje.

Ako prestanete da studirate ili vam istekne status studenta, sva studentska prava se gube.

Status studenta može biti ukinut ili izgubljen:

 • nakon što diplomirate
 • ne nastavljaju postdiplomsko obrazovanje
 • niste diplomirali 12 meseci nakon završetka prošlog semestra
 • ako odlučite da ne upišete sledeću godinu ili semestar
 • Po završetku master/postdiplomskih studija
 • ne završavaju osnovne studije u relevantnom periodu
 • izbačeni ste sa univerziteta
 • odjaviti se.

Osnovni zadaci i zadaci studenata su pohađanje predavanja, vežbi i seminara, redovno polaganje kolokvijuma, ispita i drugih studijskih obaveza.

[Pročitaj sledeće] Prednosti osnovnih studija u Sloveniji

[Upisi u toku]