Srpski državljani imaju pravo na besplatno obrazovanje u Republici Sloveniji, na osnovu bilateralnog sporazuma ovih dveju zemalja. Dokument koji važi do ulaska Republike Srbije u EU, su potpisale obe strane u Ljubljani u Sloveniji 25.02.2016. godine.

U Republici Sloveniji osnovno, srednje i visoko obrazovanje je besplatno za sve slovenačke državljane. U skladu sa tim, kao i prema bilateralnom sporazumu, srpski državljani imaju jednake uslove i pravo na besplatne studije u Sloveniji.

Bilateralne sporazume o besplatnom obrazovanju u Sloveniji potpisale su i Makednonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Sporazumi, kao i za Srbiju, važe dok ove zemlje ne postanu članice EU.

Pravo na besplatne studije u Republici Sloveniji imaju i svi državljani država članica EU.

[Pročitaj sledeće] Osnovne studije u Sloveniji: uslovi za upis

 

[Upisi u toku]