Besplatan kurs slovenačkog jezika i dodatna godina za brucoše

Year Plus je besplatan kurs za učenje slovenačkog jezika namenjen inostranim brucošima u Sloveniji. Cilj kursa je da se studenti lakše integrišu u akademsko okruženje i optimalno savladaju slovenački jezik.

Ovaj program omogućava i dodatnu godinu studija. Ukoliko student ne položi ispite zbog nedovoljnog znanja jezika, ponovo će moći da se upiše u prvu godinu. Prednost je u tome što se tokom studija to neće smatrati obnovljenom godinom.

Year Plus se sprovodi na univerzitetima u Ljubljani i Primorskoj. Odvija se paralelno sa studijama odnosno u toku trajanja prvog i drugog semestra.

Učesnici programa Year Plus pohađaju nastavu u grupama do 20 studenata. Prisutnost na predavanjima je obavezna. Na kraju semestra, kada se predavanja završavaju, studenti polažu ispit iz slovenačkog jezika.

Ukoliko ispit uspešno polože, dobijaju 6 kreditnih bodova, odnosno 3 za svaki semester. Ovi bodovi su važni, u slučaju da student ne ostvari uslov za položene predmete (najmanje 24 boda), prilikom ponovnog upisa u prvu godinu.

Prijavljivanje je u septembru

Prijava za Year Plus je tokom septembra, odnosno neposredno nakon dobijanja potvrde o studentskom statusu. Imajte na umu da je broj mesta ograničen, i ukoliko želite da se prijavite ne čekajte poslednji trenutak.

Univerzitet u Ljubljani je prošle godine objavio 839 mesta za inostrane studente a predviđeni broj mesta za Year Plus je bio 300.

 

[Pročitaj sledeće] Erasmus + program međunarodne razmene studenata

 

[Upisi u toku]