Erazmus +: Ulaganje u mlade Evropljane

Za novi Erazmus + program (2021-2027) Evropska unija je izdvojila preko 26 milijardi evra, što je 80 odsto više sredstava u odnosu na prethodni program. Cilj je da se u predstojećem sedmogodišnjem periodu u ovaj program uključi 12 miliona učesnika, odnosno tri puta više nego prethodnih sedam godina.

Ovo povećanje budžeta za Erazmus +

Naglašava značaj EU za obrazovanje, cjeloživotno učenje i mlade u Evropi. Program obuhvata 33 zemlje, a ostatku sveta je dostupan kroz međunarodne aktivnosti.

Osnovni cilj ovog programa je podizanje kvaliteta obrazovanja i obuke, a samim tim i konkurentnosti privrede EU.

Koje su glavne karakteristike novog programa?

  • Inkluzivni Erazmus +: pružanje boljih mogućnosti za ljude različitog kulturnog, socijalnog i ekonomskog porekla, kao i za ljude iz ruralnih i udaljenih područja. Vijesti uključuju individualnu i grupnu razmjenu učenika, studenata i mobilnost odraslih, lakšu prijavu na program kroz manja dostupna partnerstva i pojednostavljene grantove. Program će biti više internacionalan, kako bi se omogućila saradnja sa trećim zemljama.
  • Digitalni Erazmus +: pružanje visokokvalitetnog digitalnog obrazovanja i razmene promovisanjem praksi u digitalnom sektoru.
  • Erazmus Green +: u skladu sa Evropskim zelenim sporazumom, program će obezbediti finansijske podsticaje za učesnike koji koriste održive vidove transporta. Ovaj deo takođe predviđa ulaganja u projekte koji podižu svest o ekološkim problemima.
  • Erazmus+ za mlade: nove aktivnosti predviđaju angažovanje mladih, kroz podršku projektima razmene i saradnje, koji će im omogućiti da se angažuju i nauče da učestvuju u demokratskim procesima, da podignu svest o evropskim vrednostima i da povežu mlade i donosioce odluka na lokalnom nivou. , nacionalnom i evropskom nivou.

Fokusirajte se na višejezičnost

Novi Erazmus + program naglašava veliki značaj višejezičnosti u Evropi. U njemu se navodi da evropski građani treba da imaju bolje znanje, veštine i kompetencije za društvo koje se dinamično menja i koje je sve mobilnije, multikulturalno i digitalno.

Studiranje ili rad u drugoj zemlji trebalo bi da postane standard, a poznavanje dva jezika pored maternjeg trebalo bi da bude norma, prema novom Erazmus+ programu.


Do sada je 20.000 slovenačkih studenata učestvovalo u Erazmus +

Od 1999. godine do danas, skoro 20.000 slovenačkih studenata učestvovalo je u programu Erazmus +. Na prvu generaciju studentskih razmena otišao je 171 student, a prošle godine, dvadeset godina kasnije, oko 2500 studenata, među kojima i strani studenti koji studiraju u Sloveniji.

Statistika takođe pokazuje da Slovenija ugošćuje oko 3.500 stranih studenata koji dolaze na razmenu preko Erazmus+. Studenti najviše hvale prirodu i njenu brigu, pristupačnost i blizinu gradova, organizaciju studentskih obroka i mogućnosti putovanja kroz Sloveniju i susedne zemlje.

Od svih zemalja učesnica Erazmus+, Slovenija drži rekord po učešću stranih studenata koji su tokom razmene odlučili da uče slovenački jezik, odnosno 16%.